993-234

Μεγάλες είναι οι ευθύνες που έχει η Περιφερειακή Διοίκηση, που δε λέει να κάνει κάτι για να τελειώσει μια και καλή το ζήτημα αυτό, που επαναλαμβάνεται κάθε τρεις και λίγο. Αποποιείται τις ευθύνες της, αφού τις ρίχνει στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Υπηρεσία των Εντελλόμενων Εξόδων. Η γραφειοκρατία ακόμα καλά κρατεί, ενώ οι μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων αφήνουν πολλές ώρες στα μαθήματα τους να πάνε χαμένες. Το πρόβλημα είναι πως θα καλυφθούν αυτές οι ώρες, και με τους μαθητές της 3ης Λυκείου να έχουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, αφού σε δυο μήνες περίπου θα ξεκινήσουν τις Πανελλήνιες εξετάσεις τους.