1001-3

.

ΟΧΙ, δε συμβιβαζόμαστε με τη σύγχρονη δουλεία.

ΔΕ δεχόμαστε σύμβαση, που νομιμοποιεί την κατάργηση στην ουσία των ΣΣΕ και των εργασιακών  δικαιωμάτων μας.

ΑΓΩΝΑΣ για υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, με αξιοπρεπείς μισθούς και δικαιώματα, με βάση τις ανάγκες μας.

ΑΓΩΝΑΣ για επαναφορά του κατώτερου μισθού 751 ευρώ, χωρίς διακρίσεις με βάση την ηλικία, ως έναρξη για συζήτηση και διαπραγμάτευση για αύξηση.

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ στα χέρια μας, στα χέρια που παράγουν τον πλούτο. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ