100 χρόνια ΚΚΕ, 50 χρόνια ΚΝΕ: Σάββατο 8 Σεπτέμβρη, στο Κάστρο Μυτιλήνης