Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή: Να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο για το Νομό Λέσβου.

Να δοθεί νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο για το Νομό Λέσβου ζητάει το ΚΚΕ, μέσω Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή, προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι βουλευτές του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης.

Η Ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Να δοθεί νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο για το νομό Λέσβου

Στο Νομό Λέσβου η κτηματογράφηση ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2019, δηλαδή αρκετά αργότερα απ’ ό,τι στην υπόλοιπη επικράτεια. Η τελευταία παράταση που δόθηκε με απόφαση του αρμόδιου υπουργού αφορούσε το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2020. Ωστόσο, η παράταση αυτή ουσιαστικά είναι σαν να μη δόθηκε, αφού η πανδημία του κορονοϊού πάγωσε κυριολεκτικά κάθε δραστηριότητα.

Είναι γνωστό ότι λόγω των απαγορευτικών – περιοριστικών μέτρων οι πολίτες – δικαιούχοι αδυνατούσαν κατά το προηγούμενο διάστημα να φροντίσουν για τις υποθέσεις τους αυτές, ενώ το ίδιο συνέβη και από πλευράς των εμπλεκόμενων επαγγελματιών (δικηγόροι, μηχανικοί κλπ.) που έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση τέτοιων υποθέσεων. Πολλές υπηρεσίες που συνδέονται με τη συλλογή δικαιολογητικών ήταν σε αναστολή ή υπολειτουργούσαν (γραμματείες δικαστηρίων, υποθηκοφυλακεία, δημοτολόγια κλπ.), ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα και τα ίδια τα γραφεία κτηματογράφησης Λέσβου και Λήμνου δεν δέχονταν κοινό.

Παρά ταύτα μέχρι και σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί από πλευράς του Αρμόδιου Υπουργού καμία νέα παράταση, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αυτή δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995, όπως σήμερα ισχύει. Μοιάζει σαν να τιμωρούνται όσοι πολίτες τήρησαν το σύνθημα της κυβέρνησης “Μένουμε σπίτι”, αφού απειλούνται με την επιβολή προστίμων λόγω της εκπροθέσμου δηλώσεως στην οποία θα προβούν εάν δεν δοθεί παράταση, σε μια εποχή που το εισόδημά τους είναι ήδη μειωμένο και επιβαρυμένο.

Επειδή μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες και με αυτά τα δεδομένα η παράταση στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων στο Νομό Λέσβου είναι επιτακτική και επιβαλλόμενη,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε:

  • Να δοθεί νέα παράταση μέχρι το τέλος τους έτους που θα καταλαμβάνει αναδρομικά και το διάστημα που έχει ήδη διανυθεί από τις 31/5/2020 ώστε να προβούν οι δικαιούχοι στις δηλώσεις ακινήτων;

  • Να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο στους πολίτες του Βορείου Αιγαίου που θα υποβάλλουν δηλώσεις ακινήτων μέχρι τις 31-12-2020 ανεξάρτητα από τις ορισθείσες προθεσμίες στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης;.#