ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ NEO-EMPROS.NET

Επειδή προέκυψαν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας του ισότοπού μας, για λίγες μέρες το neo-empros.net θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας, για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής κι αναβάθμισης.

Ζητούμε την κατανόησή σας και περιμένουμε να μας επισκεφθείτε σε λίγες μέρες που ο ιστότοπός μας θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Η ομάδα υποστήριξης  του neo-empros.net