986-3 986-2

Καλούμε τους εργάτες, τους αγρότες, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους νέους και τις νέες, τις γυναίκες να ενώσουν τη φωνή τους, να συμπορευτούν με το ΚΚΕ και να παλέψουν για:

  1. Ενιαίο και καθολικά Δημόσιο, Δωρεάν σύστημα Υγεία-Πρόνοιας και επείγουσας ιατρικής με  επιχορήγηση από τον κρατικό Προϋπολογισμό και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης.
  2. Να σταματήσουν εδώ και τώρα οι συγχωνεύσεις, καταργήσεις κλινών και κλινικών στο Βοστάνειο Νοσοκομείο.
  3. Να συνεχίσει την αυτόνομη λειτουργία το Νοσοκομείο Λήμνου και να επανδρωθεί με νέες κλινικές και ανθρώπινο δυναμικό, μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (νοσηλευτές-γιατροί), που θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες ιατρικές ανάγκες του Λημνιακού Λαού.
  4. Να γίνουν νέες κλινικές και να μη συρρικνώσουν τα εργαστήρια.
  5. Να μη γίνει καμιά απόλυση, μετακίνηση προσωπικού. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού (γιατροί- νοσηλευτές) με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
  6. Να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του το ογκολογικό και αιματολογικό τμήμα.

Να καταργηθούν τα χαράτσια και οι πληρωμές των εξετάσεων και νοσηλίων